Wat zijn de regels bij (her)verpakken op de locatie?

Wanneer op de winkelvloer, bijvoorbeeld bij de bakker, slager, speciaalzaak of in de supermarkt, levensmiddelen worden (her)verpakt, vallen deze levensmiddelen onder niet-voorverpakte producten. 

Bij niet-voorverpakte producten moet allergeneninformatie beschikbaar zijn: op verzoek van de klant kun je informatie geven over de aanwezigheid van allergenen. De informatie mag mondeling worden gegeven, maar moet dan op verzoek ook schriftelijk of elektronisch beschikbaar zijn.

Niet-voorverpakte producten die in de winkel van tevoren worden verpakt (winkelvoorraad), hoeven niet volledig te worden geëtiketteerd volgens de EU-Verordening Productinformatie. Ze moeten wél een winkeletiket krijgen. Daarop moet de volgende informatie staan:

  • naam product;
  • allergenen (of aangeven hoe informatie over allergenen gegeven wordt); 
  • houdbaarheidsdatum: tenminste houdbaar tot (THT) of te gebruiken tot (TGT); 
  • eventueel: bewaar- en gebruiksadvies; 
  • indien van toepassing: bewaartemperatuur; 
  • naam en adres van bedrijf, winkel of vestigingspunt.

De allergenen mogen dus op het winkeletiket worden vermeld, maar de allergeneninformatie mag ook op verzoek worden gegeven.

Laatste wijziging: donderdag, 24 februari 2022, 10:48