Werkwijze

Hieronder vind je een voorbeeld werkwijze. Deze werkwijze is niet verplicht. Iedere organisatie mag zelf bepalen hoe zij de beoogde allergeneninformatie per product geven. Het is van groot belang dat er binnen een organisatie instructies en afspraken worden vastgelegd.

  1. Maak een overzicht van het assortiment/ de verschillende menu onderdelen. Ga na welke grondstoffen nodig zijn voor welk product van welke leverancier? 
  2. Maak een opsomming van de gebruikte ingrediënten per gerecht of product.
  3. Het is aan te bevelen om met vaste receptuur te werken
  4. Ga na of allergeneninformatie beschikbaar is van alle ingrediënten die worden gebruikt voor het gerecht of eindproduct. Voorverpakte producten moeten door de leverancier voorzien zijn van een etiket met daarop vermeld de aanwezigheid van een van de 14 wettelijke allergenen.
  5. Staat de informatie niet op de verpakking? Of is er twijfel? Vraag dan de zogenoemde productspecificatie op bij de leverancier of producent. Leveranciers kunnen deze specificaties ook online beschikbaar stellen (databases). 
  6. Controleer of er allergenen zitten in de producten die worden ingekocht.
  7. Van de ingekochte basisgrondstoffen moet bepaald worden of deze allergenen bevatten. Gebruik hiervoor de lijst van 14. Is een grondstof op? En moet elders een vervangende grondstof worden ingekocht? Controleer dan goed de allergeneninformatie (komt deze overeen, dan zijn verdere acties niet nodig).
  8. Zorg dat voor alle producten bekend is welke allergenen er in aanwezig zijn of dat dit te achterhalen is, door bijv. etiketten van de ingrediënten of een eigen productspecificatie opstellen. 
  9. Deel deze informatie met de verantwoordelijke en zorg ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot deze informatie. Maak een keuze in hoe de informatie aangeboden gaat worden aan de gasten of cliënten: mondeling of schriftelijk, digitaal (online/offline) en of in hardcopy variant. Als de informatie op aanvraag mondeling beschikbaar is, zorg er dan ook voor dat er aan gasten/klanten gemeld wordt dat allergenen informatie op aanvraag beschikbaar is. Dit kan eenvoudig met een voetnoot op menukaarten, assortimentsoverzicht, buffetkaarten of via een toonbankdisplay. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de vindplek van de allergeneninformatie en/of de medewerker(s) die de informatie kan verstrekken. 
  10. Blijf alert bij menukaart en/of assortimentswijzigingen, bij aangepaste- en eenmalige menu’s. Ook bij evenementen moet alle informatie beschikbaar zijn. Denk hierbij aan specifieke partijen, kerstmenu’s, cateringpartijen. Het certificaat dat gehaald kan worden bij deze e-learning is geschikt om aan te tonen dat de kennis over allergenenbeheer voldoende is. Houd er ook bij dergelijke evenementen rekening mee dat er tenminste één medewerker op locatie aanwezig is met een geldig slagingsbewijs/certificaat.


Laatste wijziging: vrijdag, 4 juni 2021, 11:43